SAMEN BEVALLEN

De cursus Samen Bevallen bied je de mogelijkheid om je samen met je partner voor te bereiden op de bevalling.

Samen sta je voor een grote verandering: jullie gaan ouders worden. Het besef dat er een bevalling aan komt begint steeds reëler te worden. Je kijkt er samen naar uit, maar hebt ook onzekerheden en vragen. Binnen de cursus Samen Bevallen krijgen jullie praktische informatie, worden jullie uitgebreid geïnformeerd en leren jullie technieken die je bij de bevalling kunt toepassen. Tijdens de cursus is er steeds aandacht voor de ondersteunende rol van de partner, zodat deze actief betrokken kan zijn bij jullie bevalling.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

het verloop van de zwangerschapanatomie en lichaamshoudingpijnbeleving en pijnbestrijdinghoe om te gaan met angst en onzekerheidthuisbevallen of in het ziekenhuismogelijke complicaties tijdens de bevallingaankondiging en fasen van de bevallingontspannings- en ademhalingsoefeningenperstechniek en baringshoudingenhet eerste contact met de babyborst- en flesvoedingde kraamtijd en de periode daarna

De cursus wordt gegeven aan een vaste deelnemersgroep van 4 tot maximaal 6 stellen. Tijdens 7 wekelijkse sessies van twee uur worden jullie voorbereid op de bevalling. Na de bevalling is er nog een terugkom bijeenkomst waarbij teruggekeken wordt op de bevallingen en ervaringen worden uitgewisseld. En natuurlijk worden dan ook alle baby's bewonderd.

De cursus Samen Bevallen biedt jullie als (aanstaande) ouders de mogelijkheid om je zó voor te bereiden op de bevalling, dat het voor jullie beiden een bewust hanteerbare, positieve en zo natuurlijk mogelijke gebeurtenis wordt, zonder onnodige spanning, angst of pijn. Juist de gezamenlijke voorbereiding is daarbij in emotioneel, relationeel en praktisch opzicht van groot belang.

Jullie kunnen je aanmelden vanaf 12 weken zwangerschap. De beste tijd om je aan te melden is vóór 20 weken. Maar ook als jullie al langer zwanger zijn, is het de moeite waard om te proberen je aan te melden. Soms valt er iemand af waardoor er weer een plekje vrij komt en soms wordt er alsnog een extra groep gestart. Als jullie al 30 weken zwanger zijn, wordt het moeilijker. Een mini-cursus of privécursus behoren dan ook tot de opties of anders kun je misschien nog wel instromen bij een cursus Zo Bevallen.

Samen Bevallen is geen softe cursus waarbij jullie alleen maar aan het puffen zijn. Samen Bevallen is ook geen zweverige cursus! Jullie krijgen veel informatie en met deze informatie kunnen jullie samen jullie eigen keuzes maken ten aanzien van veel zaken rondom de bevalling. Er is geen vingertje dat jullie wijst hoe dingen moeten. Veel partners zien op tegen het puffen, maar bij het aanleren van de ademhalingen krijgt de partner vooral een coachende en controlerende rol. Het puffen is slechts een heel kort onderdeel van de cursus, daarnaast wordt er veel meer geoefend, uitgelegd, besproken en gelachen!

Voor meer informatie over deze cursus kun je terecht op de landelijke website www.samenbevallen.nl. Aanmelden voor de cursus kan eveneens via die website of rechtstreeks bij het Centraal Aanmeldpunt van deze regio via info@praktijkbijzonder.nl of via 06-17854671.