OVERIG SAMEN BEVALLEN

Minicursus Samen Bevallen

De minicursus Samen Bevallen is zeer geschikt voor druk bezette stellen. In vier bijeenkomsten van 2 uur worden jullie samen geïnformeerd over de natuurlijk verlopende thuisbevalling en de bevalling onder begeleiding van de verloskundige. gynaecoloog van het ziekenhuis. Tijdens deze korte zwangerschapscursus is er aandacht voor: het begin van de bevalling, de ontsluitingsfase, omgaan met pijn, de persfase, mogelijke ingrepen en natuurlijk voor ademhalingsoefeningen. De partner krijgt adviezen en tips om zijn of haar vrouw tijdens de bevalling goed te kunnen begeleiden en steunen.

De groep bestaat uit maximaal 4 stellen. Het tempo ligt vrij hoog. Hierdoor is er minder gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en een onderwerp als (borst)voeding komt eenvoudigweg niet aan bod.

Voor meer informatie over deze cursus kun je terecht op de landelijke website www.samenbevallen.nl. Aanmelden voor de cursus kan eveneens via die website of rechtstreeks bij het Centraal Aanmeldpunt van deze regio via info@praktijkbijzonder.nl of via 06-17854671.

 

Herhalingscursus Samen Bevallen 

Ben je al eens (of meerdere keren) eerder bevallen en wil je liever alleen je kennis opfrissen in plaats van een volledige cursus volgen? Dat kan. Tijdens een herhalingscursus passeren alleen die onderwerpen de revue die direct te maken hebben met de bevalling, maar dan in een sneller tempo dan bij de reguliere cursus. Daarnaast wordt er wel uitgebreider stil gestaan bij wat er tijdens een tweede of volgende bevalling anders kan zijn dan bij een eerste bevalling. Tevens wordt er besproken hoe eventueel reeds aanwezige kinderen betrokken kunnen worden bij de zwangerschap en waar je op kunt letten om bijvoorbeeld jaloezie bij deze kindjes kunt voorkomen.
De cursus wordt gegeven aan een vaste deelnemersgroep van 4 tot maximaal 6 stellen en omvat 4 wekelijkse sessies van 2 uur.
Voor meer informatie over deze cursus kun je terecht op de landelijke website www.samenbevallen.nl. Aanmelden voor de cursus kan eveneens via die website of rechtstreeks bij het Centraal Aanmeldpunt van deze regio via info@praktijkbijzonder.nl of via 06-17854671.

 

Zeker Bevallen

Deze cursus geeft je heldere informatie over je zwangerschap en bevalling.
Het is een leuke, informatieve cursus voor alle vrouwen die even stil willen staan bij hun zwangerschap. De onderwerpen die aan bod komen zijn hetzelfde als die van de Mini-cursus Samen Bevallen, alleen volg je deze cursus niet samen met je partner.
Je kunt je aanmelden vanaf 12 weken zwangerschap. De beste tijd om je aan te melden is vóór 20 weken. Maar ook als je al langer zwanger bent, is het de moeite waard om te proberen je aan te melden. Soms valt er iemand af waardoor er weer een plekje vrij komt en soms wordt er alsnog een extra groep gestart. Als je al 30 weken zwanger bent, wordt het moeilijker. Een privécursus behoort dan ook tot de opties of anders kun je misschien nog wel instromen bij een cursus Zo Bevallen.
De cursus wordt gegeven aan een vaste deelnemersgroep van alleen zwangeren. De groep bestaat uit 4 tot maximaal 8 zwangeren. Tijdens 5 wekelijkse sessies van een uur word je voorbereid op de bevalling. Na de bevalling is er nog een bijeenkomst waarbij teruggekeken wordt op de bevallingen en ervaringen worden uitgewisseld. En natuurlijk worden dan ook alle baby's bewonderd. Er is geen speciale bijeenkomst waar de partners ook naar toe kunnen komen. Mocht je daar wel interesse in hebben, dan is een mini-cursus Samen Bevallen waarschijnlijk meer geschikt voor jullie.
Voor meer informatie over deze cursus en aanmelding kun je terecht bij het Centraal Aanmeldpunt van deze regio via info@praktijkbijzonder.nl of via 06-17854671.

 

Zo Bevallen

De cursus Zo Bevallen biedt jullie als (aanstaande) ouder(s) de mogelijkheid om je zó voor te bereiden op de bevalling, dat het voor jou (en eventueel voor je partner) een bewust hanteerbare, positieve en zo natuurlijk mogelijke gebeurtenis wordt, zonder onnodige spanning, angst of pijn. Aan de volgende onderwerpen wordt tijdens de cursus aandacht besteed:
wat doe je met angst, pijn en onzekerheid
aankondiging en fasen van een bevalling
ontspannings- en ademhalingsoefeningen
perstechnieken en baringshoudingen.
Je kunt je aanmelden vanaf 12 weken zwangerschap. De beste tijd om je aan te melden is vóór 20 weken. Maar ook als jullie al langer zwanger zijn, is het de moeite waard om te proberen je aan te melden. Soms valt er iemand af waardoor er weer een plekje vrij komt en soms wordt er alsnog een extra groep gestart. Als jullie al 35 weken zwanger zijn, wordt het moeilijker. Een privécursus behoort dan ook tot de opties.
De cursus wordt gegeven op zaterdag, van 09.30 tot 16.00 uur. Vergis je niet: het is best pittig om een hele dag bezig te zijn, zeker als je tegen het eind van je zwangerschap loopt. Maar daar wordt wel rekening mee gehouden door theorie en praktijk om de zoveel tijd af te laten wisselen en natuurlijk ook door regelmatige pauzes in te bouwen. Tussen de middag kunnen jullie genieten van een heerlijke lunch (bij de prijs inbegrepen).
De groep bestaat uit 3 tot maximaal 4 zwangeren, vaak met partners, maar niet altijd. Voel je dus zeker niet bezwaard als je, om wat voor reden dan ook, alleen naar deze cursus zou komen, want ook alleen ben je van harte welkom en kun je heel veel leren van deze cursus! (Privé)cursussen worden op verzoek ook op andere tijdstippen gegeven (overdag, zowel doordeweeks als in het weekend).
Zo Bevallen is geen softe cursus waarbij jullie alleen maar aan het puffen zijn. Jullie krijgen veel informatie en met deze informatie kunnen jullie samen jullie eigen keuzes maken ten aanzien van veel zaken rondom de bevalling. Er is geen vingertje dat jullie wijst hoe dingen moeten. Veel partners zien op tegen het puffen, maar bij het aanleren van de ademhalingen krijgt de partner vooral een coachende en controlerende rol. Het puffen is slechts een kort onderdeel van de cursus, daarnaast wordt er veel meer geoefend, uitgelegd, besproken en gelachen!
Voor meer informatie over deze cursus en aanmelding kun je terecht bij het Centraal Aanmeldpunt van deze regio via info@praktijkbijzonder.nl of via 06-17854671.

 

Privecursus Samen Bevallen

Een zwangerschap is een indrukwekkende periode in het leven van een vrouw. Een periode waarin er veel op je af komt. Vaak heel leuk, maar misschien ook wel eens wat minder leuk.
Veel vrouwen bereiden zich tijdens de zwangerschap voor op de bevalling en de periode daarna door een zwangerschapscursus te volgen, al dan niet samen met hun partner. Maar bij sommige vrouwen past dit niet, om wat voor reden dan ook:
Jij of je partner draaien wisselende diensten, waardoor deelnemen aan een reguliere cursus geen optie is.
Jij of je partner spreekt geen of minder goed Nederlands.
Je hebt last van zwangerschapsklachten of - kwalen die het je onmogelijk maken om een reguliere cursus bij te wonen (denk bijvoorbeeld aan hyperemesis gravidarum).
Je hebt al een of meerdere zwangerschappen meegemaakt en wilt liever niet met eerste-keerzwangeren een cursus volgen.
Je hebt een traumatische eerdere zwangerschap en/of bevalling achter de rug.
Je wilt gewoon liever 1-op-1 begeleiding dan in een groep, om wat voor reden dan ook (of 1op-2 begeleiding als je je partner er wel graag betrokken bij wil hebben).
Tijdens een privécursus wordt er gezamenlijk gekeken naar wanneer de cursus ingepland wordt en wat jij (en je partner) graag willen weten en waar jullie vragen liggen. Want dat is het mooie van 1-op-1: de cursusleidster past haar privécursus aan, aan hoe jij (en je partner) die graag zouden willen hebben. Geen enkele zwangerschap is hetzelfde, geen enkele vrouw is hetzelfde, dus waarom zou een zwangerschapscursus dat wel zijn? Samen wordt gekeken waar jou/jullie behoefte ligt.
Bij sommige zwangeren is dat bij een stukje theorie over de bevalling of juist bij praktische handvatten zoals ademhalingstechnieken of perstechniek. Bij anderen is juist begeleiding in de emotionele beleving van de zwangerschap het uitgangspunt.
Een privécursus kun je bij de betreffende cursusleidster thuis volgen of bij jullie thuis, net naar gelang wat jullie zelf willen.
Voor meer informatie over deze cursus kun je ook terecht op de landelijke website www.samenbevallen.nl. Aanmelden voor de cursus kan eveneens via die website of rechtstreeks bij het Centraal Aanmeldpunt van deze regio op info@praktijkbijzonder.nl of via 06-17854671.