KLACHTENBEHANDELING

Regeling klachtenbehandeling van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van of over bejegening door de verloskundige, is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf hierover te spreken. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de KNOV. 

 De KNOV klachtencommissie:

- Heeft geheimhoudingsplicht
- Behandelt de klacht onafhankelijk
- Hanteert hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
- Doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden
- Doet geen uitspraak met rechtsgevolg
- Behandelt geen klachten die bij een andere instantie al in behandeling zijn

Het adres van de klachtencommissie en het klachtenregelement is op te vragen bij de KNOV 

Spreekuurlocaties

Breda-Noord

Hoofd locatie (naast de Waterdonken)

Evert Spoorwaterstraat 45

4827 LL Breda

Maandag - Dinsdag - Woensdag - Donderdag(avond)

Toon Routebeschrijving

Neem contact met ons op

Breda - Haagse Beemden

Medisch Centrum Kroeten

Helmkruid 4

4823 MK Breda

Woensdagmiddag

Toon Routebeschrijving

Neem contact met ons op

Teteringen

Apotheekgebouw

Willebrordstraat 3

4847 RJ Teteringen

Maandagochtend

Toon Routebeschrijving

Neem contact met ons op

Terheijden

Kruisgebouw

Markstraat 4

4844 CR

Terheijden

Dinsdagmiddag

Toon Routebeschrijving

Neem contact met ons op