PLAATS VAN DE BEVALLING

Het is het belangrijk dat je gaat nadenken over de plaats waar je zou willen bevallen. Wanneer je bij ons onder controle bent en geen medische indicatie hebt, heb je de keus om thuis te bevallen of in Origine ons geboortecentrum. Voor ons geldt dat we je willen begeleiden op de plek die voor jullie het meest geschikt is. Uit recent onderzoek is gebleken dat thuis bevallen even veilig is als bevallen in een geboortecentrum waardoor we de keuze geheel aan jullie kunnen laten. Wanneer er tijdens de zwangerschap of bevalling een medische indicatie ontstaat, zullen wij tijdig beslissen dat je in het ziekenhuis op de klinische verloskamers moet bevallen.

Een kamer op Origine met bevalbad: